مدیرعامل بیمه ایران دردیدار با مدیران عامل شرکت های بیمه ای فرانسه و انگلیس عنوان کرد؛

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت:ایران آماده جذب سرمایه های خارجی است ودرهمین راستا صنعت بیمه نیز همانند سایر بخش های اقتصادی از حضور و تعامل با سرمایه گذاران خارجی در کشور استقبال می کند.

 

منبع : شركت سهامي بيمه ايرانبیمه ایران فعالیت های برون مرزی خود را گسترش خواهد داد.
برچسب ها : بیمه ,بیمه ایران ,مدیرعامل بیمه